muziek die je vasthoudt

muziek die je vasthoudt

Bij een uitvaart is muziek essentieel. Muziek verbindt mensen met elkaar, met zichzelf en met de herinneringen aan de overledene.

Het raakt onze ziel en komt altijd binnen zonder kloppen.

Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare.

Wij verzorgen live muziek bij uitvaarten

Live muziek bij een uitvaart is een onvergetelijke en troostrijke ervaring.

Tijdens een afscheidsbijeenkomst in een aula, kerk, buitenlocatie, aan het graf of op verzoek een combinatie daarvan, verzorgen wij de muzikale verbinding tussen het afscheid, de overledene en de nabestaanden.

Een solist of een stemmig ensemble van topmusici, één muziekstuk of een volledig repertoire; het is allemaal mogelijk.

Andre Heuvelman – Sí dolce è’l tormento – Monteverdi – Podium Witteman

Muziek als brug tussen de dood en het leven

Muziek vult aan waar woorden ophouden en troost wanneer alles is gezegd. Het symboliseert een begin van het nieuwe leven na het overlijden van een dierbare.

Het repertoire is aan u. In overleg met u maken we een onvergetelijk programma, want de muziekkeuze moet wat ons betreft recht doen aan het leven van de overledene.

Zo zoet is de kwelling
Zo zoet is de kwelling
die woelt in mijn hart
dat ik mijn geluk vind
in schoonheid zo hard…
haar hemelse schoonheid
vermeerdert de fierheid
waar meelij verhardt
dat steeds als een rots
in golven van trots
mijn trouw toch volhardt…

Laat me voorkomen
dat ooit valse dromen
en vreugde of vrede
over mij komen
Laat mijn verdorven lief
volledig mijn gerief
maar dwarsbomen
in oneindig leed,
in de bedrogen eed
zal mijn trouw bovenkomen…

In vuur en ijs
vind ik geen rust
eerst in de Hemel
wordt mijn onrust gesust…
door een harde bijl
of een liefdespijl
werd mijn hart uitgeblust
de pijl van de dood
stilt dan mijn nood
en brengt mijn hart tot rust…

Zoals haar koude hart
mij zo kon vangen
maar zij nooit het liefdesvuur
mocht ontvangen
zoals de harde schoonheid
die mijn ziel heeft verleid
mij houdt krijgsgevangen
laat haar zo vol strijd
en met smachtende spijt
ooit naar mij verlangen…

Hier vindt u enkele audiofragmenten ter inspiratie.

A chloris by Reynaldo Hahn (Andre Heuvelman & the Live! Orchestra

Dicitencello vuje by Rodolfo Falvo (Andre Heuvelman & the Live! B/ANDA)

Ave maria by Astor Piazzolla (Andre Heuvelman & the Live! Orchestra)

Waarom Sí dolce è’l tormento?

Sí dolce è’l tormento betekent letterlijk ‘zo zoet is de kwelling’. In deze tijd van afscheid en rouw kan het verdriet groot en overweldigend zijn.

Onze topmusici zijn zeer sensitief en voelen aan hoe zij smaakvol en troostrijk vorm kunnen geven aan alle emoties die gepaard gaan met het overlijden van een dierbare, in het bijzonder op de dag van een uitvaart.

Musici met wie we o.a. werken:

Karin Strobos I mezzo sopraan
Andre Heuvelman I trompet
Johan van der Linden I saxofoon
Wilmar de Visser I contrabas
Henry Kelder I piano
Mike del Ferro I piano
Santiago Cimadevilla I bandoneon
Mike Fentross I luit / gitarone
Astrid Haring I harp
Brandt Attema I trombone
Hadewijch Hofland I viool
Jeroen Schippers I trompet

Informatie

In overleg met de uitvaartorganisatie stemt Mariëlle Franken met de nabestaanden de specifieke wensen af, waarna onze musici uw muzikale wensen graag invullen. Neemt u graag contact op met Mariëlle per telefoon op nummer 06 55 802 800 of via contact@sidolce.nl

We hebben al vele malen de muziek mogen verzorgen bij andere uitvaarten. Dit is wat nabestaanden zeggen:

Een prachtig afscheid dat raakt is het begin van de verwerking van het verlies.